top of page
Dahlia Kracht

Over ons

Dahlia Kracht is opgericht in 2014 door Hamse Osman en Fatih Özcan. Dahlia Kracht is een zorgorganisatie gespecialiseerd in ambulante begeleiding binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Waarom Dahlia?

De Dahlia, met haar veelzijdige vormen, maten en kleuren, symboliseert deze veel diversiteit. Diversiteit is ook wat ons ons team kenmerkt. Onze organisatie omarmt deze diversiteit met een team dat verschillende competenties beheerst en een sterk gevoel van saamhorigheid deelt. Bij Dahlia Kracht staat de cliënt centraal, waarbij we doelgericht te werk gaan om aan hun wensen en hulpvragen te voldoen. Door de juiste ondersteuning te bieden en gelijkwaardigheid te waarborgen, empoweren we onze cliënten om in hun eigen kracht te staan. Dit is de essentie van Dahliakracht. Onze missie en vaardigheden vormen de sleutel tot het realiseren van dit doel, waardoor we streven naar een duurzame toekomst waarin iedereen tot zijn recht komt.

Missie en Visie

Dahlia Kracht zet zich in voor een inclusieve samenleving, met speciale aandacht voor mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking, waarbij we extra focus leggen op de verhoogde risico's van uitsluiting door de beperkingen van migratie. Dit doen we naast onze reguliere hulpverlening. Wij streven ernaar dat iedereen volledig gebruik kan maken van hun rechten en voorzieningen, en op hun eigen manier actief kan deelnemen aan de samenleving. Ons doel is om voor iedereen een zinvol, volwaardig en stabiel bestaan te creëren, gebaseerd op hun eigen kracht. Onze aanpak is gericht op maatwerk, waarbij we samen met onze klanten werken aan zelfredzaamheid, niet als een op zichzelf staand doel, maar als een kwalitatieve verbetering. Om effectieve communicatie met maatschappelijke organisaties te waarborgen, zorgen we voor doeltreffende verbindingen. Daarnaast leggen we veel nadruk op het activeren en versterken van hulpbronnen en sociale netwerken om onze klanten te ondersteunen op hun weg naar een beter welzijn.

Het team

Wij vormen een team met diverse achtergronden, waarbij veel van onze medewerkers een migratieachtergrond hebben. Naast hun professionele opleiding (HBO en MBO) delen wij ook ervaringsdeskundigheid met betrekking tot de mogelijke impact van migratie. Voor ons is het omgaan met culturele diversiteit de norm, niet de uitzondering, met bijbehorende interculturele communicatie. Naast Nederlands spreken wij vloeiend Turks, Arabisch, Somalisch en Engels. Bovendien is er een GZ-psycholoog verbonden aan ons team voor consultatie.

Dahlia Kracht
bottom of page