top of page

Onze expertises & werkwijze

De expertise van Dahlia Kracht kenmerkt zich door:

 • Begeleiding van mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking en bij multi-problemen in het algemeen

 • Veel ervaring in omgaan met culturele diversiteit en beschikbaar zijn voor consultatie en advies.

 • Goed kunnen aansluiten bij mensen met diverse vraagstukken en omgangsvormen, rekening houdend met draagkracht en last.

 • Vraaggericht werken en zoeken naar praktische oplossingen, waar we de familie en het netwerk rond de cliënt zoveel mogelijk bij willen betrekken.

Wij bieden individuele begeleiding en opvoedondersteuning

Dahlia kracht

Individuele begeleiding

We maken samen met de cliënt een plan en stellen doelen:

 • Er zijn vaste en onregelmatige contactmomenten;

 • We gaan op huisbezoek;

 • We gaan, indien nodig, mee naar instanties;

 • We leren individuen en gezinnen zelf met instanties en voorzieningen om te gaan;

 •  We stimuleren cliënten hulpbronnen en netwerken om zich heen organiseren;

 •  Het kantoor heeft een open deur.

Opvoedondersteuning

Dahlia kracht gezinsondersteuning
 • Het zoeken naar nieuwe handelingsperspectieven en het toepassen daarvan in de omgang met hun kinderen.

 

 • Wij geven ouders informatie over welke voorzieningen er zijn voor de kinderen en zorgen ervoor dat daar gebruik van wordt gemaakt.

 

 • Wij ondersteunen bij de communicatie van de ouders met de school van de kinderen en andere instanties.

"Bij migrantenouders kan het zijn dat zij veel moeite hebben met hun rol als ouder in de nieuwe samenleving. Wonen, werken en leven in een totaal andere sociale context en waarbij de opvattingen, gewoontes en hulpbronnen van het thuisland er niet meer zijn".

Door op tijd opvoedingsondersteuning in te zetten, wordt voorkomen dat de situatie verergerd.

Als ouders veel moeite hebben met de opvoeding van de kinderen kunnen we het gezin opvoedingsondersteuning bieden.

Wij ondersteunen ouders bij:

Dahlia kracht

Dahlia Kracht zoekt nadrukkelijk samenwerking ten behoeve van het welzijn van de klanten.

Dat kan zijn door gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van een klant waarbij expertise van partijen wordt ingezet.


Er wordt samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties voor onderwerpen als armoedebestrijding, informatie en advies over allerlei relevante onderwerpen die aan orde zijn.

Samenwerking

We gaan vraaggericht te werk en zoeken naar praktische oplossingen, waar we de familie en het netwerk rond de cliënt zoveel mogelijk bij willen betrekken.

bottom of page