top of page
Voor ons is omgaan met culturele diversiteit de regel en niet de uitzondering
Dahlia Kracht website ontwerp.png

Welkom bij Dahlia Kracht!

Wij zijn er speciaal voor mensen die te maken hebben met een licht verstandelijke of psychische beperking en voor mensen bij wie de problemen zich blijven opstapelen. We begrijpen dat dit kan leiden tot sociale uitsluiting. Voor mensen met een beperking én een migratieachtergrond is dit risico nog groter. Daarom besteden we extra aandacht aan deze groep. Samen gaan we aan de slag om te werken aan een stabiel bestaan met duurzame garanties voor de toekomst.

Bij Dahlia Kracht staan we klaar om jou te ondersteunen en te begeleiden op jouw weg naar een betere toekomst. 

Individuele begeleiding

Dahliakracht ondersteunt individuen in hun dagelijkse structuur. Het belangrijkste hierin is de opbouw van zelfredzaamheid, participatie in de maatschappij en grip krijgen op hun leven. We doen dit in het kader van de WMO en geven langdurige zorg in het kader van de WLZ in de vorm van PGB. Op basis van persoonlijke behoefte worden verschillende vormen van ondersteuningen geboden: Praktisch functioneren: Hierbij krijgt het individu begeleiding bij de boodschappen, koken, huishouding, schone leefomgeving, dagelijkse structuur, bijhouden administratie, contact met overige instanties en het plannen en maken van afspraken. Sociaal functioneren: Wij ondersteunen in het contact met familie, hulpverleners en kennissen. De focus is gericht op het versterken van het sociale netwerk. Ook bespreken we de sociale vaardigheden en helpen we met het opbouwen van belangrijke persoonlijke contacten. Psychisch functioneren: Hierbij bieden we hulp bij de emotionele staat. We bespreken het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ook helpen we bij persoonlijke klachten en dragen we bij aan de aanvaarding van professionele instanties op dit gebied. Lichamelijk functioneren: Deze vorm richt zich op de lichamelijk gezondheid. We bespreken o.a. de zelfzorg, hygiëne, gezonde voeding en de dagelijkse beweging. Indien nodig is dit in samenspraak met de huisarts of overige hulpverleners. Zingeving: De betekenis of zin aan je leven vinden wij erg belangrijk. We bespreken de algemene normen & waarden en we gaan samen op zoek naar de persoonlijke drijfveren. Dit doen we doormiddel van dagbesteding, activiteiten, vrijwilligerswerk etc..

opvoedondersteuning

Opvoedingsondersteuning voor gezinnen die worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Bij Dahlia Kracht zijn we er om te helpen. We begrijpen dat ouders soms veel moeite hebben om de juiste aanpak te vinden. Daarom bieden we begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. We bieden ouders informatie over beschikbare voorzieningen voor hun kinderen en zorgen ervoor dat zij daar gebruik van kunnen maken. Daarnaast helpen we ouders bij de communicatie met de school van hun kinderen en andere instanties. Voor migrantenouders kan het extra uitdagend zijn om hun rol als ouder te vervullen in een nieuwe samenleving, waarin alles anders is en de gebruiken, gewoonten en hulpbronnen van hun thuisland niet meer beschikbaar zijn. We staan klaar om deze ouders te ondersteunen bij het vinden van nieuwe manieren van handelen en het toepassen daarvan in de omgang met hun kinderen. Door tijdig opvoedingsondersteuning in te schakelen, voorkomen we dat de situatie verergert en dat ouders en kinderen terechtkomen in een ongewenste situatie. Bij Dahliakracht streven we ernaar om gezinnen te ondersteunen en te begeleiden, zodat zij samen een positieve en gezonde toekomst kunnen opbouwen.

Omgangsbegeleiding.png

Omgangsbegeleiding heeft tot doel om tot een omgangsregeling te komen voor het kind met de niet-verzorgende ouder, waar beide ouders zich aan houden. Het belang en de veiligheid van het kind staan hierbij altijd voorop. Deze doelen worden bereikt door bijvoorbeeld begeleide bezoeken tussen het kind en de niet-verzorgende ouder. Deze bezoeken kunnen plaatsvinden op een van onze locaties in de regio of op een neutrale locatie of bij de deelnemers thuis. Daarnaast hebben we ook afwijkende observaties die we doen vanuit omgangsbegeleidingen of observaties op verschillende niveaus waarbij je kunt denken aan opvoedkwaliteiten en vaardigheden van de niet-verzorgende ouder of de volwassene waarvoor het contactherstel bewerkstelt wordt. Afwijkend gedrag en hechting zijn hele belangrijke punten om uit de observaties te halen tijdens een omgangsbegeleiding. In de praktische zin kan dit gebeuren door verschillende spelvormen of allerlei dagelijkse zaken, die in een gewoon gezin ook kunnen voorkomen, na te bootsen. Wij zorgen er ook voor dat wanneer wij starten er al een beschikking is maar ook een doel of resultaatvoorwaarden. Wij kunnen de omgangen ook uitvoeren in de weekenden en na kantoortijden, er is van alles mogelijk om dit te bewerkstellen. Het belangrijkste is om te kijken met welk doel jullie bij onze organisatie komen.

Dahlia Kracht website ontwerp.jpg
Wat onze cliënten vinden van onze expertises
Recensie zorg Theo
newcolorlogo.png

Ik kan door het minste geringste uit evenwicht raken. Door het regelmatige contact met begeleiders van Dahliakracht kan ik zaken echt achter me laten. We praten en dan ben ik de stress weer kwijt. Ze zijn een klankboord voor mij door hun wekelijkse bezoekjes. Het is heel prettig dat ik ook kan bellen en appen. Zo lopen problemen en stress niet te hoog op. Nu is mijn leven stabiel. Ik had veel stress door mijn financiën. Daar was van alles mis mee. Dat hebben we samen kunnen oplossen en daar ben ik heel blij mee. Voordat ik contact had met Dahlia Kracht zat ik vaak alleen maar thuis. Nu ben ik vier dagen in de week aan het schilderen op het atelier ‘Tlichteraan’. Geweldig! Ik schilder vooral portretten en natuur.

Sinds 2020 hebben we een fijne samenwerking met DahliaKracht. Een mooie aanvulling op de zorg met expertise op cultureel sensitief werken. De warme en toegankelijke bedrijfscultuur sluit perfect aan bij Plushome en waar wij voor staan; Onbevangen, verbonden, betrouwbaar en verantwoord.

bottom of page